Janusz Olszewski

Ekspert finansowy – kredyty i pożyczki dla firm

W ramach swojej działalności pomagam w pozyskaniu finansowania na następujące cele i marzenia klientów

 

KREDYTY I POŻYCZKI DLA FIRM

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny dla firm udzielany jest im przez instytucje finansowe po to, aby mogły zainwestować, rozwinąć skrzydła i zwiększyć swoje rozmiary. Dla wielu przedsiębiorców jest to wspaniała i jedyna możliwość do dokonania dawno odkładanych lub niezbędnych inwestycji. 

Ogromną zaletą tego rodzaju finansowania jest wysokość kredytu. Banki są chętne udzielać go na ogromne kwoty. Niektóre z nich nie wymagają fizycznego wkładu własnego, inne chciałyby, aby ich przedsiębiorcy wnieśli ok 20 do 30% wartości inwestycji.

.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy polega na zasileniu rachunku firmy kwotą limitu kredytowego w celu finansowania bieżącej działalności. Przydaje się on w sytuacji chwilowej niewypłacalności firmy, gdy np. czeka ona na opłacenie faktur od kontrahentów i jest to sytuacja sporadyczna. Przedsiębiorstwa wykorzystują również te środki na zakup towarów, wyposażenia, czy pokrycia drobnych kosztów, na których zabrakło finansów. Wykorzystane w ten sposób środki, zostaną natychmiastowo pokryte przez przyszłe uznania. Kredyt obrotowy jest udzielany na minimum rok, a następnie możemy przedłużyć umowę z bankiem, który go udzielił. 

Korzyści:

  • Cała kwota kredytu jest dostępna na rachunku od pierwszego dnia jego trwania;
  • idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują w sezonowych branżach – aby nawet w słabszych okresach mieć cały czas dostęp do środków niezbędnych do dokonywania płatności;
  • z góry ustalony harmonogram spłat, który umożliwia sprawny sposób spłacania kredytu.

Limit w rachunku firmowym

Jest to najwygodniejszy sposób na zarządzanie bieżącą płynnością finansową firmy

Ma na celu krótkotrwałe zwiększenie dostępności do gotówki dla działalności gospodarczej w celu pokrycia części lub całości wydatków stałych,

sfinansowanie niewielkich zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności, czy zapobiegnięcie zadłużeniom. Plusem limitu jest to, że spłaca się w ramach bieżących możliwości firmy oraz można wiele razy z niego skorzystać bez konieczności jego spłaty w czasie trwania umowy.

.

leasing

Leasing to połączenie kredytu i dzierżawy. W praktyce jest pewnego rodzaju najmem środka trwałego np. samochodu, komputera czy maszyny rzemieślniczej. Firma leasingowa (leasingodawca) nabywa wskazany przez przedsiębiorcę (leasingobiorcę) środek trwały, a następnie użycza mu go w użytkowanie. Leasingobiorca płaci z tego tytułu wynagrodzenie w formie ratalnej. 

Do ostatniego dnia trwania leasingu, właścicielem środka trwałego pozostaje leasingodawca. Leasingobiorca może dokonać wykupu używanego przedmiotu za ustaloną wcześniej kwotę. Zazwyczaj opłaca się to zrobić, ponieważ kwota wykupu będzie o wiele niższa, niż jego wartość rynkowa.  

Leasing umożliwia firmom korzystanie ze środków trwałych, takich jak, samochody osobowe, ciężarowe, maszyny, komputery, oprogramowanie, a nawet nieruchomość.

Faktoring

Faktoring to doskonałe rozwiązanie dla firm, które notorycznie czekają zbyt długo na płatności za wystawione faktury, co uniemożliwia im normalne funkcjonowanie i zaburza ich cashflow. 

Są trzy strony tego przedsięwzięcia. Faktorant – Twoja firma. Faktor – firma, która udziela finansowania na bazie przedstawionych faktur sprzedażowych. Jest nią zazwyczaj bank lub instytucja zewnętrzna. Twój kontrahent lub dłużnik, który zalega z płatnościami za fakturę, stanowi stronę trzecią

Zaraz po wystawieniu kontrahentowi faktury, otrzymujesz 80%-100% jej wartości od faktora. Dopilnowuje on następnie, aby Twój kontrahent / dłużnik uregulował płatność na czas. Za tę usługę pobiera prowizję.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Faktoring jest idealny dla firm,  które nie mają jeszcze wypracowanej zdolności kredytowej ponieważ umowa z faktorem jest zawierana na czas nieokreślony, w przeciwieństwie do umów kredytowych, zawieranych zwykle na rok.

Skontaktuj się ze mną