Na posiedzeniu w dniu 14 marca 2023 roku, rząd przyjął projekt ustawy „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” Bezpieczny Kredyt z dopłatą państwa przeznaczony będzie dla osób do 45. roku życia i ma pomóc tym osobom w zakupie pierwszego mieszkania.

Najważniejsze założenia projektu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” :

– Kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać.

– W przypadku, gdy kredyt udzielany będzie dwóm osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, przynajmniej jedna z nich będzie musiała mieć mniej niż 45 lat. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

– Kredyt będzie mógł być udzielony wyłącznie na pierwsze mieszkanie.

– W dniu udzielenia kredytu, osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego nie będą mogły mieć mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu.

– Kredytobiorca będzie mógł mieć udział w nieruchomości odziedziczonej, nie być on jednak większy niż 50 proc.

– Kwota kredytu dla jednej osoby nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł, chyba że kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko, wówczas kwota ta wynosi 600 tys. zł.

– Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

– Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. Zatem maksymalna cena nieruchomości będzie mogła wynieść 700 albo 800 tys. zł

– Dopłata do rat kredytu będzie przysługiwała przez okres 10 lat, a spłata kredytu będzie miała miejsce w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych).

– W okresie stosowania dopłat, oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. i będzie powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

– Jeśli w czasie korzystania z rządowego wsparcia kredytobiorca mieszkanie sprzeda, wynajmie lub kupi inne, utraci tym samym prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie środki będzie zobowiązany zwrócić.

Kredyty 2 proc. będą udzielały banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  i wprowadzą te instrumenty do swojej oferty produktowej. Zakłada się, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu. W projekcie rządowym zapisano, że koszty związane m.in . z dopłatami do kredytów będą pokrywane ze środków utworzonego w BGK Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który będzie zasilany środkami budżetu państwa. Członkowie rządu przekonują, że już w lipcu br. banki powinny mieć taki kredyt w ofercie.