Kolejne dobre wieści dla przyszłych kredytobiorców! 🙂 W przygotowaniu jest projekt ustawy określający warunki kolejnego rządowego programu pomocowego – Bezpieczny kredyt 2%. Program ma być dostępny już 1 lipca 2023 roku.

Zakup pierwszej nieruchomości nie należy do najłatwiejszych decyzji – zwłaszcza gdy z każdej strony jesteśmy bombardowani informacjami o wzrostach cen nieruchomości i drożejących kredytach. Dlatego Program ten jest kierowany do osób wahających się przed zakupem pierwszej nieruchomości.

Krótko o Programie Bezpieczny Kredyt 2%:

Program Bezpieczny kredyt 2% przewiduje rządową dopłatę do kredytu hipotecznego. Będzie on dedykowany dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. Dopłata będzie obowiązywać przez 10 lat trwania kredytowania. W indywidualnych oraz uzasadnionych przypadkach kredytobiorca może skorzystać z wydłużenia okresu dopłaty o 5 lat. Sytuacja wydłużenia okresu może mieć miejsce w przypadku, gdy po zakończeniu okresu dopłaty wysokość raty kredytu nadmierne obciąży budżet domowy kredytobiorcy. W pozostałych przypadkach dalsza spłata zobowiązania będzie odbywać się na zasadach rynkowych.

Zgodnie z projektem ustawy, wysokość dopłaty ma być różnicą ustaloną między średnim oprocentowaniem o stałej stopie, która obowiązuje w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Warto pamiętać, iż do stopy 2% zostaną doliczone koszty kredytowania zakupu nieruchomości, które ponosi kredytobiorca – krótko mówiąc oprocentowanie kredytu będzie wynosić 2% + marża banku kredytującego.

Do tego po stronie kredytobiorcy do poniesienia zostaną prowizja – jeśli występuje oraz standardowe koszty kredytowe – zgodnie z regulacjami banków.
Program obejmuje zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny oraz budowę domu. Nie przewiduje limitów metrażowych nieruchomości.

Program Bezpieczny kredyt 2% można połączyć z innym rządowym Programem pomocowym – Mieszkanie bez wkładu własnego. Jest to idealna sytuacja dla osób obawiających się wysokich rat kredytowych oraz nieposiadających z różnych powodów wkładu własnego. Kredytowanie w ten sposób zakupu nieruchomości będzie możliwe tylko za pomocą banków, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Warunki przystąpienia do Programu:

Aby przystąpić do Programu, trzeba spełnić kilka kryteriów, które wskazał Ustawodawca.

1) Przede wszystkim, aby móc skorzystać z w/w Programu kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty nabycia nieruchomości. Zdolność kredytowa będzie liczona zgodnie z obowiązującymi regulacjami bankowymi.

W związku z tym, iż Program jest kierowany do osób chcących nabyć pierwszą nieruchomość, podstawowym warunkiem jest nieposiadanie – aktualnie oraz w przeszłości – prawa własności lub prawa spółdzielczego do lokalu lub domu. Dotyczy to zarówno kredytobiorcy/ów, jak i osób pozostających z nim w gospodarstwie domowym. Wyjątkiem od tej reguły jest posiadanie prawa własności lub spółdzielczego prawa nabyte drogą dziedziczenia udziałów nie większych niż 50% odziedziczonej nieruchomości.

Co istotne, kredytobiorca i osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym, nie mogą zamieszkiwać na stałe w odziedziczonej nieruchomości. Dodatkowo posiadanie nieruchomości gruntowej nie wyklucza korzystania z Programu, jeśli kredyt z Programu zostanie udzielony na budowę domu.
Warto pamiętać, iż tym samym z Programu zostały wykluczone osoby, które w przeszłości korzystały z innych pomocowych programów oferowanych przez Rząd, np.: Mieszkanie dla młodych.

Z powyższym warunkiem łączy się drugi. Kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie mogą być stronami innych umów kredytowych, zawartych w celu nabycia własności nieruchomości. Wykluczenie obowiązuje nawet po spłacie wcześniejszego zobowiązania w całości oraz zbycia nieruchomości.

Kolejnym warunkiem jest nieprzekroczenie 45 roku życia przez kredytobiorcę/ów. Wyjątkiem od tej reguły są małżeństwa oraz związki nieformalne, gdzie wychowywanie jest przynajmniej jedno dziecko – wtedy warunek wieku może być spełniony tylko przez jedną osobę. Mimo posiadania dziecka Program nie przewiduje spłat rodzinnych.

Ograniczenia Programu:

Ograniczenia, jakie mają znaleźć się w Programie, w większości dotyczą wysokości kwot kredytowania.

– Maksymalna kwota kredytowania, jaką może uzyskać jedna osoba to 500 000 PLN, w przypadku małżeństw lub rodziców wspólnie wychowujących dziecko jest to 600 000 PLN. Co za tym idzie, ograniczona została również kwota wnoszonego wkładu własnego i wartość nieruchomości. Zgodnie z projektem ustawy maksymalna wysokość wkładu własnego to 200 000 PLN. Wartość nieruchomości spełniających kryteria kształtuje się na poziomie 700 000 PLN-800 000 PLN.

– Kolejnym ograniczeniem, które może zdyskwalifikować kredytobiorców z udziału w Programie jest czas wprowadzenia się do nabytej nieruchomości – w ciągu roku od zakończenia budowy.

– Dodatkowym ograniczeniem jest obowiązek mieszkania w nieruchomości minimum 10 lat – jednocześnie nie można nieruchomości sprzedać ani wynająć. W przypadku niedotrzymania postanowień umowy dopłata zostanie utracona, a warunki kredytowania zostaną zmieniona na aktualnie obowiązujące na rynku hipotecznym.

– Podczas trwania dopłaty kredytobiorca nie będzie mógł nabyć innej nieruchomości.

– W przypadku zdarzeń losowych, np. śmierć lub utrata dochodów, które skutecznie będą utrudniać spłacanie regularnie rat lub w sytuacji utraty mieszkania, nie będzie możliwości ubiegania się ponownie o dopłatę.

Jeśli chcesz omówić szczegóły Programu Bezpieczny kredyt 2% i zastanawiasz się nad skorzystaniem z niego, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Odpowiem na Twoje pytania i dobiorę najlepsze rozwiązanie do Twojej sytuacji.