Przed pierwszym spotkaniem najczęściej otrzymuję pytanie „co muszę przygotować” lub „co musi Pan od nas dostać, aby spotkanie miało sens”? Postanowiłem napisać w kilku punktach, jakie dane będą przydatne przed pierwszym spotkaniem. Dzięki nim będę mógł ocenić zdolność kredytową i oszacować prawdopodobieństwo otrzymania kredytu na wymarzoną nieruchomość. To wszystko zależne jest od szeregu czynników – źródeł uzyskiwanego dochodu, sytuacji rodzinnej i planowanej inwestycji.

Podzieliłem to na sekcje: klient, dochody, nieruchomość, zobowiązania.

Co muszę wiedzieć o kliencie?

1. Ile osób przystępuje do kredytu?
2. Jaki jest dokładnie stan cywilny wnioskodawców? (dla przykładu potoczny stan wolny może oznaczać zarówno kawalera czy pannę ale również osobę po rozwodzie lub wdowę/wdowca)
3. Czy małżonkowie zawierali umowę rozdzielności majątkowej?
4. Kto ma być docelowym właścicielem nieruchomości?
5. Ile jest osób na utrzymaniu? (w domyśle – dzieci)
6. Czy płacą lub otrzymują alimenty (jeśli tak, to czy są przelewane na konto i czy są w posiadaniu wyroku rozwodowego/alimentacyjnego)
7. Wiek kredytobiorców
8. Oczekiwany okres kredytowania

Co muszę wiedzieć o dochodach klienta?

I. Umowa o pracę na czas nieokreślony jako sposób zarabiania pieniędzy.

1. Od kiedy pracuje u obecnego pracodawcy (data pierwszej umowy)?
2. W jakiej branży działa firma w której klient pracuje?
3. Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 3 miesiące, to czy posiada świadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy i czy między jedną, a drugą pracą była jakaś przerwa?
4. Średnią dochodu z ostatnich 3, 6 i 12 miesięcy (wystarczy wyliczyć z wpływów na konto – na pierwsze spotkanie nie potrzeba zaświadczeń od pracodawcy).
5. Jaką część średniego dochodu stanowi podstawa, a jaką składniki zmienne – uwaga nie wszystkie składniki zmienne się liczą – np. premie świąteczne i wczasy pod gruszą nie są liczone do średniej, ale już cykliczne premie roczne, trzynastki, premie półroczne i kwartalne oraz miesięczne już tak.
6. W jakim banku wpływa pensja?
7. Jeśli pensja nie wpływa na konto to czy są odprowadzane składki ZUS od pełnego wynagrodzenia?
8. W przypadku kierowców – czy diety są wypłacane na konto? Jeśli tak, to jakim tytułem (dla przykładu – delegacje nie są honorowane przez banki)
9. Czy pensja jest obciążona jakimiś wyrokami, zajęciami komorniczymi, pożyczkami zakładowymi – jeśli tak to w jakiej wysokości?

II. Umowa o pracę na czas określony jako sposób zarabiania pieniędzy.

1. Podobny zestaw jak w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony (patrz punkt I.) i dodatkowo informacja, na jaki okres jest zawarta umowa?
2. Czy jest to pierwsza, druga/kolejna umowa z danym pracodawcą?
3. Jeśli do końca umowy zostało mniej niż 6 miesięcy, to czy pracodawca wystawi promesę dalszego zatrudnienia? Względnie, czy będzie skłonny na przedłużenie umowy przed wygaśnięciem obecnej?

III. Umowa zlecenie/dzieło jako sposób zarabiania pieniędzy.

1. Od kiedy pracuje u obecnego pracodawcy (data pierwszej umowy)?
2. Do kiedy obowiązuje obecna umowa?
3. W jakich cyklach jest przedłużana umowa?
4. W jakiej branży działa firma w jakiej klient pracuje?
5. Czy pensja wpływa na konto? W jakim Banku?
6. Przy umowie o dzieło, jaki jest koszt uzyskania przychodu wg deklaracji PIT za rok ubiegły?

IV. Działalność gospodarcza na KPiR jako sposób zarabiania pieniędzy.

1. Od kiedy jest prowadzona?
2. W jakiej branży – nr PKD?
3. Czy była zawieszana w ostatnich 24 miesiącach? Jeśli tak, to kiedy i na jak długo?
4. PIT za rok ubiegły.
5. KPiR zbiorcza za rok ubiegły i rok bieżący do ostatniego rozliczonego miesiąca.
6. Czy klient korzystał z tarczy pomocowej w 2020 r.? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
7. Czy są zaległości w regulowaniu ZUS i US?
8. Różnice w dochodzie rok do roku powyżej 20-30% wymagają dodatkowego uzasadnienia zarówno jeśli dotyczą spadków jak i wzrostów.
9. W jakiej walucie następują rozliczenia kontrahentów?
10. W jakim banku posiada konto firmowe i osobiste?

V. Działalność gospodarcza na ryczałcie jako sposób zarabiania pieniędzy.

1. Podobny zestaw jak w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony (patrz punkt IV.), tylko KPiR zastępuje ewidencja przychodów.
2. Jaka stawka ryczałtu?
3. Suma zapłaconych podatków dochodowych w ostatnich 12 miesiącach.
4. Suma zapłaconych składek ZUS w ostatnich 12 miesiącach.

Co muszę wiedzieć o nieruchomości?

1. Czy jest to lokal, dom czy działka?
2. Jaką ma powierzchnię użytkową? Czy jest do niej doliczony garaż?
3. Gdzie jest położona nieruchomość?
4. W przypadku działek i domów istotna jest powierzchnia działki.
5. Jaka jest cena zakupu?
6. Czy potrzebne są dodatkowe środki na remont/wykończenie?
7. Ile będzie wynosił wkład własny?
8. W jakim standardzie jest nieruchomość? Przy stanie „do remontu” dobrze byłoby obejrzeć zdjęcia.
9. W przypadku inwestycji deweloperskiej/rynku pierwotnego:
10. Kiedy przewidywane jest oddanie do użytku?
11. Kiedy przeniesienie własności?
12. Czy będzie podpisywana umowa deweloperska?
13. Czy deweloper kredytuje inwestycję?
14. Czy zapłata 100% ceny ma nastąpić przed czy po akcie notarialnym przenoszącym własność?
15. Aktualny stan zaawansowania inwestycji.

Co muszę wiedzieć o zobowiązaniach klientów?

1. W jakich bankach/instytucjach są zobowiązania (kredyty / pożyczki / limity debetowe w ROR / karty kredytowe) – zarówno prywatne jak i firmowe.
2. Wysokość udzielonego zobowiązania (kredytu / limitu na karcie kredytowej lub debetu w koncie osobistym).
3. Wysokość raty (w przypadku kredytów / pożyczek).
4. Data zaciągnięcia zobowiązania (miesiąc i rok).
5. Data całkowitej spłaty (miesiąc i rok) – dotyczy kredytów.

Oczywiście jeśli którejś z powyższych danych/informacji nie posiadacie, nie stanowi to problemu – i tak możemy się spotkać i wstępnie przedyskutować temat – z zastrzeżeniem, że nasze ustalenia mogą się zmienić po otrzymaniu uzupełniającej informacji. Przypomnę również, że nasze spotkania, konsultacje, rozmowy, moja praca polegająca na analizie i wysyłce dokumentów, rozmowach z bankiem i analitykami, są dla Państwa całkowicie bezpłatne (i jeszcze częstuję pyszną kawą). Moje wynagrodzenie zapewnia mi bank, w którym uda się pozyskać kredyt dla Państwa.