Wielu młodych osób na początku swojej kariery zawodowej nie stać na samodzielne zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Dzieje się tak z kilku powodów np. z uwagi na zbyt niskie zarobki,
czy nieakceptowalną formę zatrudnienia. Co można wtedy zrobić? W tej sytuacji można próbować zaciągnąć kredyt hipoteczny wspólnie z rodzicami. Co należy wiedzieć, zanim do tego przystąpimy?

O czym warto wiedzieć, biorąc kredyt hipoteczny z rodzicami?

Wspólny kredyt dziecka z rodzicami niesie określone konsekwencje i procedury składania wniosku o kredyt w banku.

Oto 3 najważniejsze rzeczy:

  1. Przystępując do kredytu z dzieckiem, rodzice NIE MUSZĄ stawać się współwłaścicielami nieruchomości. Wystarczy tylko, że wystąpią w roli współkredytobiorców, gwarantując dziecku zdolność kredytową.

2. Wiek rodziców ma wpływ na maksymalną długość okresu kredytowania. Liczony jest przez banki od wieku najstarszego z kredytobiorców. Co za tym idzie, wpływa to także na wysokość raty kredytowej.

3. Czasami, w przypadku dużej dysproporcji w wieku pomiędzy rodzicami, okazuje się, że możliwe jest zaciągnięcie kredytu tylko z jednym z rodziców. Nie można tego zrobić w sytuacji, w której w małżeństwie rodziców obowiązuje ustrój wspólnoty majątkowej.

W takim przypadku rodzice powinni udać się do notariusza i podpisać akt rozdzielności majątkowej (koszt taksy notarialnej to około 500 zł) – większość banków zaakceptuje taką rozdzielność od daty jej ustanowienia.

Jeśli chcesz sprawdzić, jakie to banki, skonsultuj się ze swoim ekspertem finansowym (np. ze mną), który przedstawi Ci odpowiednie dla Twoich wymagań oferty kredytów.

Ważne jest to, że po udzieleniu kredytu rodzice swobodnie mogą ponownie udać się do notariusza i przywrócić wspólnotę majątkową w małżeństwie. Co istotne – nie należy w tym przypadku mylić rozdzielności majątkowej z podziałem majątku. Rozdzielność oznacza mniej więcej tyle, że przed notariuszem małżonkowie deklarują, że od chwili podpisania aktu notarialnego, wszystko to, co nabędą, nabywają do majątku odrębnego. Natomiast wszystko to, co nabyli w przeszłości, pozostaje w majątku wspólnym. Tym samym tylko kredyt wzięty z dzieckiem będzie kredytem oddzielnym, a wszystko inne przed i po podpisaniu aktu notarialnego rozdzielności majątkowej będzie majątkiem wspólnym obojga rodziców.