Z dniem 1 marca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych, wprowadzająca m.in. zmiany w programie Mieszkanie bez wkładu własnego.
Jakie modyfikacje wprowadza ta ustawa w programie?

  • zmienia się nazwa programu na „Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe”,
  • możliwe jest wniesienie wyższego wkładu własnego z obecnego 10%. do 20%., a w przypadku kredytu o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej – do 25%.,
  • z gwarancji BGK mogą skorzystać również kredytobiorcy, którzy posiadają wkład własny, ale z zastrzeżeniem, iż kwota ta nie może być większa niż 200 000 zł i nie może ona przekraczać:
    – 20% całkowitej wartości nieruchomości przy skorzystaniu z kredytowania ze zmienną stopą procentową,
    – 30% całkowitej wartości nieruchomości przy skorzystaniu z kredytowania ze stałą lub częściowo stałą stopą procentową.
  • wzrasta limit ceny metra kwadratowego wyznaczający, czy dane mieszkanie kwalifikuje się do programu.
  • w przypadku wnoszenia wkładu własnego w postaci nieruchomości gruntowej, Program nie przewiduje ograniczeń dotyczących jego wysokości; trzeba jednak mieć na uwadze, iż łączna wartość kredytu oraz wkładu własnego nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Omówione wyżej zmiany, odnoszące się głównie do kryteriów finansowych, które musi spełnić przyszły beneficjent Programu, nie są jednak jedynymi wprowadzonymi ustawą.

Ustawa wprowadza również zmiany dotyczące samych nieruchomości. I tak:

– podniesienie współczynnika, na podstawie którego wyliczane są maksymalne ceny za metr kwadratowy nieruchomości; pozwoli to poszerzyć pulę mieszkań dostępnych w Programie.

Na dzień dzisiejszy średnie ceny za metr kwadratowy w Wielkopolsce kształtują się następująco:

Lokalizacja

Rynek wtórny

Rynek pierwotny

Poznań

9 757,15 zł

10 507,70 zł

Gminy sąsiadujące z Poznaniem

7 901,40 zł

8 509,20 zł

Pozostałe

6 584,50 zł

7 091,00 zł

– możliwość finansowania w ramach Programu spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości,
– możliwość zrealizowania inwestycji mieszkaniowej przez trzyosobową grupę osób fizycznych na podstawie umowy kooperatywnej lub umowy spółki z zastrzeżeniem, że inwestycja nie może być nastawiona na sprzedaż nieruchomości oraz zysk.

Aktualne ceny za metr kwadratowy w Wielkopolsce dostępne pod linkiem:

Serdecznie zapraszam Cię do kontaktu w sprawie finansowania zakupu nieruchomości. Jestem gotowy odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania, rozwiać wątpliwości i co najważniejsze – zaproponuję najlepsze dla Twojej sytuacji rozwiązane.