Rada Ministrów przygotowała pakiet wsparcia dla kredytobiorców, który został przyjęty przez Sejm w dniu 9 czerwca. Propozycje przygotowane przez obejmują:

wprowadzenie bezpłatnych wakacji kredytowych,
– dofinansowanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
wprowadzenie zamiennika dla wskaźnika WIBOR.

Wakacje kredytowe

Ustawodawca przewidział zawieszenie płatności ośmiu rat kredytu hipotecznego. Okres zawieszenia kredytu nie będzie mógł być traktowany przez bank jako okres kredytowania. W tym okresie kredytobiorca nie będzie płacił raty zarówno kredytowej, jak i odsetkowej. Obowiązkowa pozostanie opłata z tytułu ubezpieczenia kredytu.

Wakacje kredytowe mają przysługiwać w wymiarze dwóch miesięcy na kwartał w 2022 roku oraz w jednym dowolnym miesiącu w każdym kwartale w 2023 roku. Pomoc przeznaczona będzie wyłącznie dla kredytobiorców złotówkowych. Nie będą mogli z nich skorzystać ci kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w celach inwestycyjnych, na przykład na wynajem oraz do prowadzenia
działalności gospodarczej.

Rząd liczy na to, że z wakacji kredytowych skorzysta wiele rodzin, szczególnie tych, które zaciągały kredyty rok, dwa lata temu, tj. w okresie niskich stop procentowych. Wszystko wskazuje na to, że wakacje kredytowe mogą się nieco opóźnić. Pierwotnie bowiem rząd planował odłożenie raty kredytu już od lipca, może się jednak okazać, że kredytobiorcy będą mogli skorzystać z ulgi dopiero od 1 sierpnia 2022 roku. Na pocieszenie można stwierdzić, że rozwiązanie to może okazać się całkiem korzystne, gdyż będzie można w ciągłości zawiesić 4 raty kredytu i zaoszczędzić tym samym znaczną kwotę.

Musimy jednak mieć na uwadze to, że NBP wciąż mediuje u prezydenta o weto wobec planów rządu, bowiem planowane wsparcie dla kredytobiorców może z jednej strony zachwiać sektorem bankowym, a z drugiej strony może okazać się impulsem inflacyjnym. A co do zysku planowanego przez klientów chcących skorzystać z pomocy – może on się okazać iluzoryczny, jeśli nie przeznaczy się go na nadpłacenie kredytu. Cały kredyt wydłuży się przecież o wykorzystane miesiące wakacyjne, a raty nie znikną, a będą przeniesione na koniec kredytu.

W jaki sposób zawiesić spłacanie kredytu hipotecznego?

Kredytobiorca winien złożyć odpowiedni wniosek do banku. Jest to równoznaczne z zawieszeniem spłaty z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku. Spłata kredytu będzie zawieszona na okres
wskazany we wniosku. Bank w ciągu 21 dni od daty otrzymania wniosku przekazuje kredytobiorcy potwierdzenie, przy czym brak takiego dokumentu nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu. Odmowa przez bank zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego, nie jest przewidziana w ustawie.

Wniosek można złożyć do banku w formie papierowej lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Ustawodawca  nie przedstawił jeszcze wzoru takiego wniosku. Przypuszczalnie zostanie on opublikowany dopiero po podpisaniu ustawy przez Prezydenta.