Wakacje kredytowe to jeden z filarów rządowej pomocy dla kredytobiorców. Będą należały się tylko tym osobom, które mają hipotekę w złotych.

Istota wakacji kredytowych polega na umożliwieniu zawieszenia spłaty kredytu na cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r., bez konieczności ponoszenia dodatkowych odsetek.

Daje to w sumie 2 razy po 4 miesiące bez rat, czyli łącznie przez 8 miesięcy nie trzeba będzie płacić raty kredytu. Nie oznacza to jednak, że bank, czy państwo, czy ktokolwiek inny zapłaci za nas te raty. Nieopłacone raty po prostu wydłużają okres kredytowania. Należy również pamiętać, że nie jest to żadna obniżka ani zmniejszenie wysokości rat kredytu, lecz tylko zawieszenie spłat pożyczki na określony czas.

Jeśli np. kredytobiorca mający aktualnie kredyt do czerwca 2040 r., skorzysta w 2022 r. z czterech miesięcy wakacji i w 2023 r. z kolejnych czterech, to koniec spłaty przesunie się o osiem miesięcy, co w tym przypadku oznacza do lutego 2041 r.

Zgodnie z opinią Rządu, przy racie wynoszącej aktualnie 2 400 zł miesięcznie, skorzystanie w całości z wakacji kredytowych, pozornie pozwoli „zaoszczędzić” nawet 19 200 zł (8 rat po 2 400 zł). Nie są to jednak de facto pieniądze „zaoszczędzone”, gdyż trzeba je będzie po prostu oddać, z tym że w późniejszym okresie. Jest to więc rodzaj pożyczki, która nie zostanie umorzona.

Bank może podarować nam część długu tylko w przypadku skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ten filar rządowego wsparcia działa już od wielu lat i nie jest niczym nowym. Tu jednak trzeba spełnić inne warunki, takie jak próg dochodowy, utrata pracy, czy udział raty kredytu w dochodach rodziny.

W myśl stanowiska Rządu, propozycja wakacji kredytowych jest jednak o tyle korzystna, że kredytobiorcy mają możliwość ulokowania środków, których nie muszą przeznaczyć na spłatę rat, w nowy typ obligacji oszczędnościowych, o dużo korzystniejszym oprocentowaniu w stosunku do aktualnej oferty. W późniejszym okresie środki te będzie można przeznaczyć na nadpłatę kredytu.

Mechanizm wakacji kredytowych może być przydać się szczególnie tym kredytobiorcom, którzy czasowo wpadają w tarapaty finansowe. Odsunięcie w czasie konieczności spłaty rat, pomoże im nieco odetchnąć, dopóki nie poprawi się ich sytuacja. Finalnie jednak wakacje kredytowe powodują jedynie przedłużenie okresu spłacania pożyczki, więc nie zawsze będą one odpowiadać tym kredytobiorcom, którzy zaplanowali spłatę kredytu przed terminem.