Aktualnie wiele mówi się o możliwych zmianach w programie Bezpieczny Kredyt 2%, a sytuacja polityczna oraz wykorzystanie budżetu sugeruje, że program być może nie będzie aktywny w roku 2024. 

Jednak program powinien działać bez zmian do końca roku, z wyjątkiem kilku zmian, takich jak procentowa wysokość dopłat w zależności od wskaźnika WKS. 

W przeszłości dofinansowanie do raty było obliczane na podstawie wysokości wskaźnika WIRON, a obecnie będzie ono zależało od WKS. WKS to 90 procent średniej ważonej wysokości oprocentowania kredytów z okresowo stałą stopą udzielonych przez banki w poprzednim kwartale kalendarzowym, a jego wartość będzie wpływała na wysokość dopłat. 

Nie są brane pod uwagę kredyty udzielone w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%. Od WKS odejmuje się 2, aby otrzymać wartość dopłaty. Nawet jeśli pojawią się spadki wysokości okresowo stałego oprocentowania, nowa wartość dopłaty do raty nie musi być mniejsza niż obecna ze względu na różne rodzaje kredytów i różne oprocentowanie.

Kredyty z różnymi oprocentowaniami będą wliczane do średniej ważonej, w tym kredyty odpowiadające warunkom Bezpiecznego Kredytu 2% i te z wyższym oprocentowaniem, które posiadają mniejszy wkład własny. 

Nowy wskaźnik WKS to 7,02 a było 7,14, co powoduje lekką obniżkę sumy dopłat.

Dla przykładu przy starym wskaźniku przy kredycie 600 000 zł na 30 lat suma dopłat wynosiła 257 428 zł w pierwszych 10 latach. Według nowego wskaźnika suma dopłat spadnie do poziomu 251 418 zł dla tego samego kredytu.