Wakacje kredytowe mogą być niezwykle istotne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej związanej ze spłatą kredytu hipotecznego. Dla osób, których obowiązki finansowe stają się przytłaczające, wakacje kredytowe mogą stanowić chwilową ulgę, pozwalając na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego i oddech finansowy. Dzięki zawieszeniu spłaty raty kredytu hipotecznego, osoby z trudnościami finansowymi mogą uniknąć opóźnień w płatnościach, co może prowadzić do uniknięcia negatywnych konsekwencji, takich jak utrata nieruchomości przez egzekucję hipoteczną.

Od 1 maja 2024 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wakacji kredytowych. Zapoznaj się z garścią informacji na ich temat.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Osoby posiadające kredyt hipoteczny w złotówkach, którego wartość nie przekracza 1,2 mln zł, i które zawarły umowę przed 1 lipca 2022 roku. 

Dodatkowo, kredytobiorcy muszą spełnić jeden z dwóch warunków: 

  1. miesięczna rata kredytu hipotecznego musi przekraczać 30% dochodu gospodarstwa domowego (średnia za trzy poprzednie miesiące) 

lub 

2. mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Zasady wakacji kredytowych

Wakacje kredytowe pozwalają na tymczasowe wstrzymanie spłaty raty kredytu hipotecznego przez określony czas.

Zgodnie z nowymi zasadami, kredytobiorcy mogą zawiesić spłatę rat na łącznie cztery miesiące, bez naliczania dodatkowych odsetek. 

  • Pierwsze dwa miesiące zawieszenia dotyczą okresu od 1 maja do 30 czerwca 2024 roku, a pozostałe dwa miesiące są rozłożone po jednym na każdy kolejny kwartał. 
  • Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest wliczany do okresu kredytowania – okres kredytowania jest przedłużany o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, kredytobiorcy muszą złożyć wniosek w swoim banku. 

Wniosek będzie można złożyć od 1 maja 2024 roku, zarówno osobiście w oddziale banku, jak i za pomocą formularza elektronicznego. 

Bank ma obowiązek potwierdzić otrzymanie wniosku w ciągu 21 dni. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia spłaty rat kredytowych.

Do kiedy obowiązują nowe zasady?

Nowe zasady wakacji kredytowych obowiązują do końca 2024 roku, jako przedłużenie programu wsparcia, zgodnie z decyzją Rządu przyjętą na podstawie projektu ustawy.

Ważna informacja: W kanale brokerskim nie jest możliwe wsparcie klienta ani pośrednictwo w złożeniu wniosku. Konsument zainteresowany skorzystaniem z wakacji kredytowych jest proszony o bezpośredni kontakt z kredytodawcą. Na stronach internetowych banków nie są jeszcze wskazane procesy. Gdy się pojawią, przygotuję dla Was poglądowe zestawienie.