Jak skutecznie zabezpieczyć umowę przedwstępną na wypadek nie otrzymania kredytu?

Zadatek, zaliczka – często te dwa pojęcia są mylone, jednak istnieje między nimi istotna różnica. Zadatek to przedpłata, którą nabywca dokonuje na poczet przyszłej umowy. Jest to forma zabezpieczenia transakcji, która powoduje, że sprzedający ma pewność, iż nabywca jest poważny w swoich intencjach. Zadatek jest więc rodzajem gwarancji, że umowa zostanie zawarta. Z kolei zaliczka to część kwoty, którą nabywca uiszcza w momencie zawierania umowy, a resztę pozostaje mu uregulować w późniejszym terminie. Jest to więc forma częściowej płatności za zakupiony produkt lub usługę.

Warto więc pamiętać, że zadatek ma charakter gwarancyjny, podczas gdy zaliczka to przedpłata części kwoty, którą należy uregulować w całości. Oba te pojęcia mają na celu zabezpieczenie transakcji, jednak ich działanie i forma są nieco różne. Dlatego ważne jest, aby znać i rozumieć różnicę między nimi, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i problemów przy zawieraniu umów i transakcji.

Trudności z wykonaniem umowy – co wtedy chroni kupującego – zadatek czy zaliczka?

Kiedy wystąpią trudności z wykonaniem umowy, sprzedawca będzie zobowiązany do zwrócenia ZALICZKI, jeśli umowa nie zostanie zrealizowana. Otrzymany ZADATEK, z kolei, może zatrzymać, jeśli wina leży po stronie kupującego.

Jak jeszcze można zabezpieczyć umowę przedwstępną?

Oprócz zadatku i zaliczki, istnieje jeszcze inny sposób zabezpieczenia umowy przedwstępnej na wypadek nie otrzymania kredytu.

Klauzula zawieszająca

Można w takiej sytuacji wprowadzić klauzulę zawieszającą, która będzie warunkiem rozwiązującym umowę, jeśli jedna ze stron nie spełni określonych warunków, np. uzyskania kredytu hipotecznego.

Klauzula o odwrocie

Dodatkowo, strony mogą zastosować klauzulę o odwrocie, która umożliwia jednej ze stron zwrot zadatku, jeśli druga strona nie spełni warunków umowy, np. nie uzyska kredytu. Dzięki temu, w razie niepowodzenia w uzyskaniu kredytu, nabywca będzie mógł odzyskać zadatek.

Finansowanie transakcji

Innym sposobem ochrony przed niespełnieniem warunku uzyskania kredytu może być również zawarcie umowy z podmiotem finansowym, który zapewni finansowanie transakcji w przypadku braku uzyskania kredytu bankowego.

W każdym przypadku istotne jest dokładne sprecyzowanie warunków oraz zakresu odpowiedzialności każdej ze stron, aby uniknąć niejasności i sporów w sytuacji nieotrzymania kredytu.

Wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń w umowie przedwstępnej może pomóc w minimalizacji ryzyka i zapewnieniu bezpieczeństwa dla obu stron umowy. W przypadku tak istotnych kwot, jakie płaci się w umowy przedwstępnej, warto skorzystać z usług eksperta kredytowego.

Taka osoba, poprzez solidnie dopracowany dokument i z wiedzą na temat wszystkich określeń w nim występujących, maksymalnie zabezpieczy Twoje interesy. Co więcej, zrobi wszystko, abyś otrzymał najlepszy kredyt na najkorzystniejszych dla Ciebie warunkach. Jeśli to się jednak nie uda, stracisz może trochę czasu, nadziei i energii, ale dzięki mojej pracy, nie stracisz pieniędzy.