„Pierwsze Mieszkanie” to nowy program rządowy, który ma ruszyć już w połowie 2023 roku. Jego celem jest wsparcie w zakupie pierwszego mieszkania lub domu dla osób do 45 roku życia w najbliższym czasie lub dopiero w perspektywie kilku kolejnych lat.

Na programie skorzystają głównie młode osoby, które do tej pory nie nabyły żadnej nieruchomości mieszkalnej. Na program ten składać się będzie z dwóch części:
– niedrogich kredytów hipotecznych dopłacanych ze strony Skarbu Państwa oraz
Konto Mieszkaniowe, przypominające w swojej formie Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe.

Założenia programu „Pierwsze Mieszkanie”

Program przeznaczony jest dla osób, które zamierzają kupić nieruchomość mieszkalną lub wybudować dom, a które nie posiadają prawa własności do takiej nieruchomości. W założeniach „Pierwszego Mieszkania” przygotowane zostały 2 rozwiązania:

 • pierwsze dotyczy kredytu hipotecznego zaciąganego na preferencyjnych warunkach,
 • drugie ma za zadanie wsparcie oszczędzających w szybszym zgromadzeniu kapitału, który zostanie później przeznaczony jako wkład własny przy zakupie nieruchomości.

Warunki skorzystania z programu „Pierwsze Mieszkanie”:

 • górna granica wieku 45 lat, którą w przypadku małżeństw musi spełnić tylko jedna osoba,
 • brak posiadania własnej nieruchomości mieszkalnej (aktualnie jak i wcześniej), który to warunek w przypadku małżeństw również musi spełnić tylko jedna osoba,
 • pieniądze z programu muszą być przeznaczone na zakup lokalu mieszkalnego lub domu,
 • możliwość finansowania budowy domu,
 • brak maksymalnego limitu ceny za m2 nieruchomości.

Bezpieczny kredyt 2%

Przez pierwsze 10 lat kredyt będzie oparty o stałą stopę 2%. Do tego stałego oprocentowania dojdzie jeszcze marża banku. Gdyby brać pod uwagę wysokości marż, które są teraz, łączny poziom oprocentowania kredytu wynosiłby 3,7% – 4,2%. Oznacza to o połowę niższe oprocentowanie niż obecnie oferowane przez banki, które jest oparte o stawkę WIBOR, (a dla nowych klientów będzie dostępna stawka WIRON, o czym pisałem w tym artykule.)

Bezpieczny Kredyt 2% będzie udzielany na następujących warunkach:

– kwota kredytu może wynieść: do 500 tys. zł dla singli i do 600 tys. zł dla małżeństw lub rodziców co najmniej jednego dziecka,
– nie jest wymagany wkład własny do kredytu ,
– cel kredytu: kupno lokalu mieszkalnego lub domu, albo na budowę domu jednorodzinnego (nie ma limitów cen za 1 m2, a nieruchomość może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego),
– zasady spłaty kredytu- przez pierwsze 10 lat kredytobiorca ma spłacać zobowiązanie według oprocentowania 2% w ratach malejących, a po tym czasie według standardowego oprocentowania i w ratach równych;
– różnicę w odsetkach spłaca bankowi BGK,
– marża bankowa oraz prowizja będzie musiała zostać pokryta przez kredytobiorcę, rząd w tym nie weźmie finansowego udziału
– możliwość połączenia z programem „Mieszkanie bez Wkładu Własnego” zwanym inaczej „Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy”,
– finansowana nieruchomość może pochodzić z rynku pierwotnego, lub wtórnego oraz stanowić budowę domu.

Konto Mieszkaniowe

Drugie rozwiązanie przewidziane w programie Pierwsze Mieszkanie, to Konto Mieszkaniowe. To specjalne konto oszczędnościowe, podobne do Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych, ma być oferowane przez banki komercyjne. Jego założenia stanowią gromadzenie pieniędzy na cele mieszkaniowe na korzystnych warunkach. Zasady oszczędzania na takim koncie są następujące:

 • okres oszczędzania– od 3 do 10 lat,
 • zakres wpłąt miesięcznych na konto to min. 500 zł (6 tys.zł rocznie) do 2000zł (24 tys. zł rocznie),
 • oprocentowanie konta – będzie zależeć od oferty banku,
 • odsetki będą zwolnione z podatku Belki,
 • jeżeli dokonamy 11 wpłat w wysokości od 500 do 2000 zł, otrzymamy od państwa Premię Mieszkaniową o wartości rocznego wskaźnika inflacji lub wskaźnika zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (wypłacona 1 raz w roku).

Z symulacji zamieszczonej na stronie rządowej można dowiedzieć się, ile można zyskać oszczędzając na Koncie Mieszkaniowym.

Przykład:
– kwota odłożona w ciągu roku 12 000 zł,
– oprocentowanie konta 5%,
– inflacja w danym roku wyniesie 12,3%,
– łączny zysk – 2 076 zł.

Na kwotę tę będą się składać:
– odsetki 600 zł (zwolnione z podatku Belki),
– Premia Mieszkaniowa wynikająca ze wskaźnika inflacji w kwocie 1 476 zł.

Zwolnienie z podatku Belki, jak i wypłata Premii będzie przysługiwała wyłącznie tym osobom, które w ciągu 5 lat od zakończenia oszczędzania przeznaczą zgromadzone środki na cele mieszkaniowe, którymi mogą być:

 • pierwsze mieszkanie, dom lub jego budowa,
 • wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej lub w ramach kooperatywy mieszkaniowej,
 • spółdzielcze prawo do lokalu,
 • partycypacja w SIM albo TBS.

Co o programie Pierwsze Mieszkanie mówią eksperci?

Eksperci w większości wyrażają się pozytywnie na temat założeń programu, szczególnie na temat niskich cen kredytów. Z pewnością ułatwią one Polakom zakup pierwszej nieruchomości. Przy udzielaniu takich kredytów ważne jest jednak, aby były stosowane łagodniejsze zasady wyliczania zdolności kredytowej. Jeśli jednak banki będą stosowały standardowe metody liczenia zdolności kredytowej według obecnych wytycznych KNF, to na Bezpieczny Kredyt 2% szanse będą mieli wyłącznie zamożni Polacy.

Singiel, aby otrzymać preferencyjny kredyt na kwotę 500 tys.zł, będzie musiał wykazać się tzw. dochodem rozporządzalnym (czyli po opodatkowaniu) w kwocie co najmniej 8 613 zł na miesiąc oraz i posiadać 20% wkładu własnego. Jeżeli nie będzie nim dysponował, będzie musiał mieć wyższy dochód.

Czego nie wiemy o programie Pierwsze Mieszkanie?

 1. Czy zdolność kredytowa będzie liczona przy 2% oprocentowaniu czy też na poziomie docelowym?
 2. Czy raty malejące będą przez cały okres kredytowania, czy po 10 latach będzie można zmienić je na równe?
 3. W jakim banku będzie można zaciągnąć Bezpieczny Kredyt i będzie dostępne Konto Mieszkaniowe?

Z chęcią pomogę skorzystać z programu, gdy tylko będzie wiadomo, jakie banki do niego przystąpiły. Zajmę się sprawdzeniem możliwości, dokumentacją, złożeniem wniosków oraz przeprowadzeniem całego procesu kredytowego od A do Z.